___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

אולפן הקלטות- ליאל אומנויות

Share

אולפן הקלטות- ליאל אומנויות

האולפן ממוקם בחדר ייעודי בביתנו, והוקם במקור בשביל להקליט ולעבד את המוזיקה שלנו.
כיום, לאחר שנים רבות של שיפור ושדרוג, של בחינה והתאמה של ציוד ותוכנות, של שיפור היכולות, כנגן, כמעבד וכאמן יוצר, אני מעוניין להציע את שירותי האולפן לכל המעוניין.


randomness