___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

מועצה דתית כרמיאל

Share

המועצה הדתית כרמיאל 

רשות ממלכתית אשר תפקידה לספק את שרותי הדת לתושבי המקום.

 
פעילות המועצה משתרעת על פני תחומים רבים בחיי הקהילה והתושב.
 
מחלקות המועצה הדתית :
נישואין
כשרות
מקוואות
עירובין
חברת קדישא
תמיכה בפעילויות תורניות וסיוע לבתי כנסת.
עובדי המועצה אמונים לתת את השרות הטוב ביותר עבור האזרח בכל תחום שהמועצה אחראית עליו.
 
אנו מזמינים אותכם לפנות אלינו בכל שאלה.