___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

משפחתון דורית

Share

    משפחתון דורית - 30 שנה של אהבה!               במעלה רחוב האלה ישנו בית קסמים:  בית לילדים.

    בכל בוקר שהשמש מאירה מגיעים הילדים ומכניסים אור לממלכה.

    הצלילים והניחוחות עוטפים את הבית והגינה שם הפרחים מברכים בשירה.

     לזמן הקסם שותפים יחד כל המשפחה.

  

    משפחתון לילדים מגיל שלושה חודשים ועד 3 שנים.