Share

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה רואה חשיבות רבה בהשקעה בבני הנוער המהווים את העתודה המדעית של מדינת ישראל.

מידי שנה המכללה פותחת את שעריה בפני בני נוער רבים ומשקיעה משאבים רבים על מנת לספק לנוער חווית למידה מדעית ואיכותית במעבדות ומתקני המכללה.

המרכז להעשרה מדעית הפועל במכללה משמש כמרכז אזורי לחינוך מדעי בגליל.

המרכז נותן מענה לבני נוער בעלי זיקה למדעים ומאפשר לתלמידים להרחיב את ידיעותיהם ולהתפתח בתחומי המדע השונים.

המרכז להעשרה מדעית פועל בשיתוף משרד החינוך - נוער שוחר מדע, המנהל למדע וטכנולוגיה.

מטרות המרכז:

  • עידוד מצוינות ופיתוח חשיבה מקורית ויצירתית בקרב תלמידיו.

  • קירוב התלמידים למקצועות המדע והטכנולוגיה.

  • רכישת כלים ומיומנויות מעבר לתכנית הלימודים בבתי הספר.

מאפייני המרכז:

  • למידה בקבוצות קטנות,

  • צוות מורים מקצועי ומיומן,

  • תכנית לימודים מרתקת רב שנתית.

  • מעבדות מתקדמות.

  • מרכז אזורי עם סידורי הסעה.

  • השתתפות בתחרויות ארציות

נשמח לעמוד לרשותך בכל בקשה, שאלה או הערה
CAPTCHA
שאלה זו היא לבדיקה אם אתה מבקר אנושי ולמנוע ספאם.
randomness