___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

נעמ"ת כרמיאל

Share

מרכז קהילתי לבריאות האישה - נעמת מרחב כרמיאל - פעילויות וחוגים:

יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישי
09:00-11:00              
אולפן לעולים חדשים וותיקים               
צביקה מונר                 
050-8512448
09:00-12:00     
רקמה ותכשיטנות   
 מירי גרינברג       
052-3765033
09:00-10:00     
יוגה תרפיה  
למתמודדות ומשתקמות האגודה למלחמה בסרטן אבלין דסה      
 054-4611516
09:00-10:00           
ליווי ותמיכה להרזיה בריאה                  
פייגה  פינוס                 
054-9983695
09:00-10:00    
משחקי מוח        
מאיה קצמן         
054-7945185
08:00-09:00
פלדנקרייז 
עזר שפיר
052-3826579
09:00-11:30             
מועדון גלישה לגמלאיות  
בבית ספר אורט פסגות   
09:00-15:00       
המכון הטכנולוגי
9:00-12:00   
סריגה קהילתית 
טניה באייר      
052-4737750
09:00-15:00         
מכון שלום הרטמן  סמינר מורות מחוזי לתוכנית בארי
12:00-13:00     
צ'י קונג      
למתמודדות ומשתקמות האגודה למלחמה בסרטן  
אבלין דסה          
054-4611516
09:00-15:00  
המכון הטכנולוגי
10:00-12:00               
 ציור                    
למתמודדות ומשתקמות האגודה למלחמה בסרטן אבלין דסה
054-4611516
10:00-11:00 
פלדנקרייז             
ננסי אידלמן         
052-3749563
10:00-12:00  
שלישי נשי      
קבוצת העצמה נשית
09:00-13:00
קורס קאוצ'ינג'      
מכללת עוצמה                          נורית ויצמן             054-7712150
17:00-19:00     
אולפן לעולים    
חדשים וותיקים    
צביקה מונר                
050-8512448
17:00-19:00   
שבת קהילתית ישראלית           
דינה דוד
0546786642
11:00-13:00           
 איילות –
מועדון גמלאיות הרצאות בריאות ומגדר
11:00-12:00     
 חיזוק אגן            
 ננסי אידלמן        
 052-3749563
10:00-12:00
תרפיה באומנות  
למתמודדות ומשתקמות האגודה למלחמה בסרטן
אבלין דסה      
054-4611516
10:00-12:00          
ציור                     
מירב זכאי           
054-2215710
 
17:00-19:00   
אנגלית מדוברת       
דוד ברטל          
052-3197627
21:00-23:00
קבוצת רעות     אחת לחודש
17:00-21:00              
 מרכז בראשית          
הדרכת נוער בשירות לאומי
16:00-20:00   
 אנגלית מדוברת -  
 דוד ברטל         
052-3197627
16:00-21:00  
סריגה קהילתית   
טניה באייר       052-4737750
 
10:00-12:00
תרמילאות יהודית  
נשים בפנסיה לומדות יהדות עכשווית 
מלכה נבון
050-7722522
18:00-20:00    
יוגה תרפיה
רוסית/עברית     
אינה ריבק         
050-6884737
 
17:00-18:00        
רובוטיקה לילדים      
חיפושית                    
 050-6988800
 
17:00-19:00     
 אולפן לעולים
    
 חדשים וותיקים   
 צביקה מונר                 
050-8512448
16:00-20:00  
אנגלית מדוברת       
דוד ברטל            
052-3197627
16:30-20:00   
 אנגלית מדוברת      
 דוד ברטל            
 052-3197627
18:00-20:00  
   קבלה
 
17:00-20:00             
אולפן לעולים
             
חדשים וותיקים           
 צביקה מונר               
050-8512448
17:00-21:00      
קורסי מעוף לעסקים  
עירית סולומון      
052-5703954
18:00-19:30     
 ליווי ותמיכה להרזיה בריאה                
  פייגה פינוס               
 054-9983695
17:00-18:00      
אומנות לילדים      חיפושית                   
050-6988800 
20:00-23:00      
פולק קלאב
          
ערב שירה  באנגלית  בתחילת כל חודש  לארי                  
052-3414544
 
18:00-21:00              
סריגה קהילתית            
טניה באייר                   
052-4737750
 
18:00-22:00
קונג פו  
יוסי פישר            
052-5381144
18:00-19:00
התעמלות משולבת לנשים            
אורנה תבור     
054-3088985
17:00-18:00          
משחקי מוח            
מאיה קצמן            
054-7945185
20:00-22:00 
ביודנסה             דורית                
058-4445590
 
18:15-19:15        
התעמלות משולבת לנשים
אורנה תבור                 
054-3088985
19:30-21:00       
שייפ אפ             
אלכס ברייט         
052-6899661
18:00-20:00
הרצאות בריאות בנושא סכרת  - עמותת איל        
שרה דובשן      
054-6680995
17:00-20:00       
עושות שינוי         
קבוצת נשים יהודיות מוסלמיות דרוזיות ונוצריות    
049883945
20:00-21:30       
מרכז אלה למשפחות שכולות          קבוצת תמיכה
 
19:00-21:00            
עסקים בגליל               
 אחת לחודש                   
אבי שגיא 
 19:00-21:00    
יוגה תרפיה 
רוסית/עברית
אינה ריבק       
050-6884737
18:00-20:00      
אולפן לעולים      
חדשים וותיקים              
צביקה מונר                 
050-8512448
  
19:00-21:00    
יוגה תרפיה רוסית/עברית
אינה ריבק   
050-6884737     
 20:00-22:00  
שלישי נשי      
קבוצת העצמה נשית
19:00-22:00      
 שייפ אפ               
 אלכס ברייט         
052-6899661
  
19:00-21:00           
אלפייה                      
קבוצת תמיכה לנשים ברוסית  קלרה                           
050-8952377
 20:00-23:00     
ערב ירח מלא   
מעגל עוצמה נשית בתחילת החודש  
אפי פדידה       
052-3772228
19:00-22:00        
ריקודי עם              
ענת אביב              
050-6209634
 
  
19:00-20:00            
נשימה מעגלית
     
19:30-21:00             
ריקודי בטן                   נטשה                         
054-8197373
      

 
שירותים מיוחדים:
לתיאום פגישת ייעוץ משפטי בנעמ"ת כרמיאל: 049883945 
האגודה למלחמה בסרטן – מרכז לתמיכה למתמודדים עם הסרטן ומשתקמים- אוולין 0544611516
מרכז הילה- פורום נשים כרמיאל משגב מעניק פאות שרותי ספרות וקוסמטיקה לנשים בטיפולים כימיים- 0542490485
 
randomness