21 פברואר 2019,יום חמישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

על הרפורמה החדשה בהליך פשיטת רגל

Share

על הרפורמה החדשה בהליך פשיטת רגל

מאת: עו"ד דריקר מן אליסה


הליך פשיטת הרגל הינו הליך משפטי שנועד בעיקרו להגשים שתי תכליות. התכלית האחת היא לכנס את נכסי החייב ולחלקם בין נושיו בדרך היעילה, המהירה והשוויונית ביותר.  השנייה היא לאפשר לחייב חדל פירעון שאינו מסוגל לשלם את כל חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מחובותיו.
     הליך פשיטת הרגל כפי שהתנהל טרם הרפורמה  לא תמיד היה מסתיים כראוי. ההליך היה  ארוך, מסורבל ומרובה התדיינויות משפטיות, אשר רבות מהן טכניות בעיקרן. בנוסף, ההתמשכות הארוכה וללא סוף דחקה, לא פעם, את החייבים מחוץ למעגל התעסוקה והיזמות, והביאה אותם למצב של ייאוש ופגיעה בהם ובבני משפחתהם.
    ביום 1 בספטמבר 2013 שינה הכונס הרשמי את גישתו באשר לניהול הליכי פשיטת הרגל הנפתחים לבקשת חייב וקבע מתווה מעודכן ומובנה לניהול יעיל, מידתי וצודק של ההליך. זאת, בעיקר באמצעות ביצוע האיזון הנדרש בהליך.
     נקבעו נהלים לניהול הליך פשיטת הרגל שעיקריהם נפרט:
* הליך פשיטת הרגל ייקצב בזמן מוגדר מראש של כ- 4.5 שנים ממועד צו הכינוס למיצוי יכולת פירעון החובות.
בכל תיק ימנה הכונס הרשמי מנהל המיוחד מיד עם מתן צו הכינוס. אשר יתמקד במהלך 18 החודשים הראשונים של ההליך, ממועד צו הכינוס ועד למועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל, בביצוע בדיקות כלכליות יסודיות, גיבוש מצבת חובות חלוטים וגיבוש תכנית פירעון מוצעת לאישור בית המשפט, שתתבסס על יכולותיו הכלכליות של החייב ומימוש רכושו הפנוי והכנסתו הפנויה לאחר ניכוי צרכי ביתו.
תכנית פירעון -   במסגרת תכנית הפירעון שתגובש ותוצג לאישור בית המשפט , וככל שהחייב יסכים למפורט בה, הוא יוכל לקבל הפטר מותנה מיד עם מתן אישור ההסדר והכרזתו פושט רגל. בסיום מימוש תכנית הפירעון, בתוך פרק זמן של כ- 3 שנים נוספות, יקבל החייב הפטר חלוט מחובותיו.
בנסיבות מתאימות, כאשר עולה מן החקירות כי המשך ניהול הליכי פשיטת הרגל לא יביא כל תועלת לנושים, ניתן יהיה להמליץ על מתן הפטר לאלתר מיד עם הכרזתו של החייב פושט רגל
בנסיבות מתאימות גם ניתן יהיה לקצר את תכנית הפירעון לתקופה קצרה מ- 3 שנים...ועוד...


      דרך זו של תחימת משך ההליך והבאתו לידי סיום בהפטר בתוך פרק זמן נקוב ומוגדר, מביאה להגשמת תכליות דיני פשיטת הרגל ופותחת בפני החייב אופק חיובי שיאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו ולהשתלב בחזרה במשק היצרני.

לאתר של  עו"ד דריקר מן אליסה
טלפון: 072-3925386


הוסף תגובה