18 אוקטובר 2018,יום חמישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon
א ב ג ד ה ו ש
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
19
 
 
21
 
 
23
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
13
 
 
 
16
 
 
18
 
 
20
 
 
 
23
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
25
 
 
 
 
 
30
 
31
 
א ב ג ד ה ו ש
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
13
 
14
 
15
 
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
 
 
 
 
 
 
29
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
 
 
 
 
18
 
19
 
20
 
 
 
 
 
 
 
27
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
 
 
 
 
15
 
16
 
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
 
30
 
א ב ג ד ה ו ש
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
 
21
 
22
 
 
 
 
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
17
 
18
 
 
 
 
 
 
24
 
25
 
 
 
 
 
 
31
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
 
25
 
26
 
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
12
 
13
 
14
 
 
16
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
28
 
 
30
 
31
 
 
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
 
 
13
 
 
 
16
 
17
 
18
 
 
20
 
21
 
 
23
 
24
 
 
 
 
 
 
30
 
 
א ב ג ד ה ו ש
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
 
11
 
12
 
 
14
 
15
 
16
 
 
18
 
19
 
 
21
 
22
 
23
 
 
 
26
 
 
28
 
 
30