20 פברואר 2019,יום רביעי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

קיבלתי דו"ח, מתי וכמה יירשמו לחובתי נקודות?

Share
התמונה של אליסה דריקר מן
ב', 04/09/2017 - 10:31 -- אליסה דריקר מן
מתי יירשמו לחובתי הנקודות?
 • אזהרה – אין נקודות כלל.
 • דוח קנס – ברגע תשלום הקנס.
 • קנס אך ביקשת להישפט - ביום ההרשעה בבית המשפט,במידה והורשעת.
 • קנס ולא שילמת את הקנס, ולא ביקשת להישפט - בתום 90 ימים מיום קבלת הקנס (תקופת התשלום).
 • הזמנה לדין - ביום ההרשעה על ידי בית המשפט.
 • אם הוגש נגדך כתב אישום על תאונת דרכים - ביום ההרשעה בבית המשפט. (ירשמו הנקודות רק בגין סעיף האישום החמור ביותר בכתב האישום אלא אם הוחלט אחרת).
 
כמה נקודות יש בצידה של כל עבירה (דוג' לשכיחות ביותר)?
 • נהיגה ללא רישיון – 8 נק'
 • נהיגה בהיותו שיכור – 10 נק'
 • נהיגה בזמן פסילה – 10 נק'
 • סיכון חיי אדם – 8 נק'
 • נהגיה כאשר הרמזור אדום – 10 נק'
 • עקיפה מימין – 4 נק'
 • מע' אורות לא תקינה – 4 נק'
 • הפקרת נפגע – 10 נק'
אמצעי התיקון הקבועים לצורך מחיקת נקודות
 • קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם.
 • מבחן עיוני בנהיגה.
 • מבחן מעשי בנהיגה.
 • פסילה של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד מילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
 • בדיקות רפואיות במכון הרפואי במצבים מסויימים.
 
איך אדע אם רישיוני נפסל?
ההודעה נשלחת בדואר רשום לכתובת הרשומה במאגר של משרד התחבורה או תימסר אישית לידי הנהג. אם אכן נמסרה הודעה אישית לנהג על פסילת רישיון הנהיגה, יראו את הנהג כמי שיודע על הפסילה והפסילה תיכנס לתוקף 30 ימים מיום מסירת ההודעה.
חשוב לדעת כי הפסילה תחל בתום 30 ימים מיום מסירת ההודעה אולם לא סופרים את ימי הפסילה כל עוד הנהג לא הפקיד פיזית את רישיונו במשרד הרישוי.
מתי יפוג תוקפן של הנקודות?
אם לא צברת יותר מ- 10 נקודות במשך שנתיים, הנקודות ימחקו בתום שנתיים מיום ביצוע העבירה.
צבירה של 12-20 נקודות במשך שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה.
צבירת 22 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר מבחן סיום בהצלחה.
צבירת 22 נקודות בפרק זמן של עד שנתיים, קיימים 2 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
ג. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ד. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
צבירה של 24-34 נקודות בפרק זמן של שנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של 4 שנים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
צבירה של 24-34 נקודות בפרק זמן של יותר משנתיים, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. פרק זמן של שנתיים מיום ביצוע כל עבירה בנפרד.
ב. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. ביצוע קורס נהיגה מתקדם , מעבר בחינת סיום בהצלחה.
צבירת 36 נקודות ויותר, קיימים 3 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 3 חודשים ועמידה בהצלחה במבחן תיאוריה. (ניתן להיבחן בבחינות עיוניות גם בתקופת הפסילה).
מיום חידוש הרישיון אחרי פסילה של 3 חודשים, (בגין 36 נקודות קודמות) תוך 6 שנים מתאריך ביצוע העבירה האחרונה, צבירה חדשה של עוד 36 נקודות נוספות (כלומר 72 נקודות), קיימים 4 תנאים מצטברים למחיקת הנקודות:
א. ביצוע קורס נהיגה נכונה בסיסי, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ב. ביצוע קורס נהיגה מתקדם, מעבר בחינת סיום בהצלחה.
ג. פסילת רישיון נהיגה למשך 9 חודשים וביצוע טסט ותיאוריה מחדש.
ד. בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.


מהי התליית רישיון נהיגה ?
התליית רישיון נהיגה דינה כפסילת הרישיון עם כל המשמעויות. התליה היא כלי שמאפשר לרשות הרישוי לאכוף ולכפות על נהגים שמסרבים לבצע את הנדרש על פי החלטות משרד הרישוי.
נהג שקיבל הודעה יפקיד את רישיונו תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה, הרישיון יחודש לאחר שיבצע את אמצעי התיקון שהוטל עליו.
האם אני יכול להשפיע על ההחלטה לפסול את רישיון הנהיגה שלי?
ניתן לפנות בכתב למשרד הרישוי תוך 30 יום מיום ההודעה בבקשה לקבוע מועד להשמעת טענותיו. אם פנה הנהג, בד"כ דוחים את מועד תחילת הפסילה בחצי שנה. בתום 45 ימים או לאחר שניתנה לנהג הזדמנות להשמיע את טענותיו, תיתן רשות הרישוי את ההחלטה לעניין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג.
ערעורים על החלטות משרד הרישוי ישמעו בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים ורצוי באמצעות עו"ד.
 

הוסף תגובה

randomness