14 דצמבר 2018,יום שישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon

בחירות בכרמיאל

בכרמיאל והסביבה

bnr_lbkhyrvt_bkrmyl_2018

שנה לבחירות לעיריה: עיקרי חוק דרכי התעמולה

Share

שנה לבחירות לעיריה: עיקרי חוק דרכי התעמולה

מאת איימי מקס הנדלר
בעוד כשנה יתקיימו הבחירות למועצת העיר ולראשות העיריה.  

לפניכם, כמה הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות:

הרשות המקומית לא תיקח חלק במערכת הבחירות, למעט פעולות שהוטלו עליה בדין לצורך ארגון הבחירות וקיומן.

החוק מבוסס על עקרון שוויוניות, על כן במסגרת זו נאסר על נבחרי ציבור ועל עובדי הרשות, לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורכי מערך הבחירות, כמו כן חל איסור על אירועים פוליטיים הנערכים על ידי הרשות המקומית תוך כדי שימוש במשאבים ציבוריים.

במהלך ששת החודשים הקודמים למועד הבחירות, לא יפורסם כלל על ידי הרשות המקומית, פרסום בשמו או בתוארו של נבחר הציבור.

חל איסור חמור על שימוש בעובדי הרשות המקומית לצרכים פוליטיים במסגרת שעות העבודה.

לא תהא תעמולת הבחירות באמצעות רמקול, פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר את קולו של הנואם באסיפה המתקיימת כדין.

לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ולא תהא קשורה בהגשת אוכל ומשקאות משכרים.

אין לעשות הסכם פוליטי כדי להבטיח משרה או טובת הנאה אחרת בתמורה לתמיכה בבחירות, זהו הסכם בלתי חוקי על כל המשתמע מכך מבחינה משפטית , שעלול להגיע לכדי עבירה פלילית.

חל איסור להבטיח משרות בשרות הציבורי, ברשות המקומית או בגוף הקשור אליה.

שימוש אסור במשאבי הרשות המקומית לצורכי בחירות.

כדי למנוע ספק באשר לשימוש במשאבי הרשות המקומית לצורכי מערכת הבחירות, נתנו הנחיות ברורות לאחראים על כח אדם , עד ליום הבחירות.

לא תותר קליטתו של עובד חדש, גם לא במילוי מקום או במינוי זמני, למעט ממלא מקום עקב חופשת לידה.

לא ייערכו מכרזים פומביים לאיוש משרות, הוראה זו לא תחול על איוש משרה יעודות, מתוקצבות וחיונית בחינוך וברווחה.

הרשות אינה רשאית לשדרג תקנים של עובדים או לנקוט בהליך של מכרז פנימי.

לא יאושר קידום עובדים בשכר למעט עובדים הזכאים לקידום בשכר על פי מסלול הקידום המאושר בהסכם הקיבוצי.

לא תאושר העסקת עובדים בחוזים אישיים או בחוזים מיוחדים עד לסיום הליכי הבחירות ברשות.

כל אלה מהווים עבירה פלילית.

הוסף תגובה

randomness